CMV Advendo 100 jaar!

Op 21 juni 2022 wordt Christelijke Muziekvereniging Advendo Franeker 100 jaar.

ADVENDO, wat houdt dat eigenlijk in?

Het is de afkorting van Aangenaam Door Vriendschap En Nuttig Door Oefening. Niet voor niets staat vriendschap als eerste genoemd. Immers, het sociale aspect komt als eerste naar voren. Elke week, en soms vaker, ontmoeten de leden van het orkest elkaar als vrienden en beleven dit door een gezamenlijke hobby: het musiceren in groepsverband en daarin speelt het samen oefenen een belangrijke rol.

Advendo werd opgericht in 1922 en heeft met ups en downs een rijke geschiedenis. Momenteel kunnen we spreken van een bloeiende vereniging met vele enthousiaste en actieve leden. Advendo bestaat momenteel uit maar liefst drie orkesten in harmonie-bezetting. Het A-orkest is het meest gevorderde orkest met zo’n 55 leden. Het B-orkest bestaat vooral uit jeugdige leden aangevuld met enkele leden uit het A-orkest. Het B-orkest is heeft ongeveer 25 leden. De allerjongste leden spelen in het Opstap-orkest. Ze leren hier al vroeg om samen te spelen, en natuurlijk hoe leuk dat is.

Om een indruk te geven van de activiteiten en de plaats, die de vereniging inneemt in de Franeker samenleving, noemen we in willekeurige volgorde een paar van de vele hoogtepunten, waarop we met veel plezier kunnen terugkijken.

Jaarlijks doet een groot aantal van onze jeugdleden examens op A t/m D-niveau op de Franeker Muziekschool. Zeker 10 tot 15 leden zijn in de loop van de jaren doorgestroomd naar het conservatorium en hebben van hun hobby hun beroep kunnen maken.

Zeer lange tijd heeft Advendo jaarlijks een festival voor jeugdorkesten georganiseerd, waarbij de deelnemende orkesten uit vele delen van ons land kwamen, want jeugdorkesten zijn er niet zo veel en festivals al helemaal niet. 

Wij mochten de eersten zijn, die Proms-concerten gingen organiseren. In 1997 al tijdens het 75-jarig jubileum in de Trije met ons B-orkest. o.l.v. Gerard de Haan. Nog weer later volgden andere Proms-concerten met o.a. Ernst Daniël Smid, Cor Bakker, Piter Wilkens, de 3 J’s en Allard Buwalda.

En dan natuurlijk de concerten op de donderdagavond van de Agrarische Dagen, die uitgegroeid zijn tot prachtige openluchtconcerten, waarbij o.a. Wiebe van Dijk, Elske DeWall, Syb v.d. Ploeg en Wiebe Kaspers hun medewerking verleenden.

Het is uiteraard te veel om op te noemen, maar geeft wel aan dat hier sprake is van een actieve enthousiaste club, die met goede moed naar de toekomst kijkt.

Natuurlijk kunnen wij nooit zo’n mooi jubileumprogramma organiseren zonder de steun van vele sponsoren!

Hieronder ziet u de verschillende bedrijven die CMV Advendo een warm hart toedragen en een bijdrage hebben gegeven voor een memorabel jubileumjaar!

Allereerst de GOUDEN sponsoren:

Jaarprogramma

Er zijn een groot aantal activiteiten en concerten gepland in het jubileumjaar. In onderstaande afbeelding een overzicht. Klik op de afbeelding voor meer informatie.

De ZILVEREN sponsoren zijn:

Onze BRONZEN sponsoren:

Wilt u ook het jubileum van onze vereniging ondersteunen? Kijk hier wat de mogelijkheden zijn!

Een aantal concerten zijn mede mogelijk gemaakt door: