‘De Korenblazers’ in concert

Vanaf begin maart werd er op maandag tussen de middag druk gemusiceerd op CBS ‘De Korendrager’. Gedurende 10 weken hebben kinderen van groep 5 en 6 muziekles gehad op een blaasinstrument. Zo kregen de kinderen de keuze uit een klarinet, dwarsfluit, trompet, saxofoon, hoorn, trombone en euphonium. Het project was een samenwerking tussen CMV Advendo, CBS ‘De Korendrager’ en Centrum voor de Kunsten en Ritmyk. Tegen een kleine vergoeding kregen de kinderen les van muziekdocenten en mochten ze het instrument mee naar huis nemen om te kunnen oefenen. Dit heeft geresulteerd in een echt beginnersorkest, namelijk ‘De Korenblazers’.

Op woensdagavond 23 mei hebben ‘De Korenblazers’ gezamenlijk een optreden verzorgd met het Opstap- en B-orkest van Advendo in ‘De Driesprong’. Dit onder grote publieke belangstelling van ouders, familieleden en andere muziekliefhebbers. Het publiek kon horen hoe snel de kinderen zich het instrument al eigen hadden gemaakt. Dit belooft wat voor de toekomst!

Als uitsmijter werden alle drie orkesten samengevoegd en speelden 44 jonge Franeker muzikanten gezamenlijk nog twee swingende stukjes. Na het concert hebben zich bijna de helft van de kinderen bij de vereniging ingeschreven. Vanaf volgend seizoen zullen zij samen met andere beginnende muzikanten bij Advendo het nieuwe Opstaporkest vormen.

Dit project is onderdeel van een grootschalige actie van muziekvereniging Advendo om meer kinderen kennis te laten maken met muziek in het algemeen en met blaasmuziek in het bijzonder. Dat Franeker hier niet uniek in is, getuigt de inzet van onder andere prinses Maxima, die vorig jaar het landelijke project ‘Kinderen maken muziek’ heeft gelanceerd.
Omdat dit project een groot succes is geweest, is het de bedoeling om dit volgend seizoen ook op andere basisscholen in Franeker aan te bieden. In de tussentijd genieten ‘De Korenblazers’ alvast een klein beetje van hun ‘sterrendom’.

Op de foto:
Het gezamenlijke optreden van ‘De Korenblazers’, het Opstaporkest en B-orkest van Advendo, o.l.v. Jaap Kastelein.