Historie

De eerste jaren

Het harmonie-orkest Advendo is opgericht in 1922. Op 21 juni van dat jaar werd een vergadering belegd door de Chr. Jongelingenvereniging “Bid en Werk”. Het doel was een korps op te richten. Links en rechts werd er belangstelling opgewekt. Dit resulteerde in een oprichtingsvergadering die door een veertigtal belangstellenden werd bezocht.

Een dertigtal gaf zich meteen op als lid. De oprichters waren J. Gijsen (voorzitter), Joh. Zondervan (2e penningmeester), J. Wijkstra en J. Sijbesma. Andere bestuursleden van het eerste uur waren L. Landman (algemeen adjunct) en J.W. Sipma (secretaris). Besloten werd te starten met een beginkapitaal van fl. 1000.-. Dat moest er natuurlijk wel zijn. Daarom werden andere plaatselijke verenigingen om steun gevraagd en werd er met lijsten gelopen om geld bijeen te brengen.

vaandelkastconcours 2006

De reglementen en statuten werden bepaald en een paar maanden na de oprichting werd de naam van de vereniging bekend: A.D.V.E.N.D.O., bedacht door Dhr. Bolink. Deze letters staan voor Aangenaam Door Vriendschap En Nuttig Door Oefening. In september werd koninklijke erkenning verkregen. De heer Koet werd als directeur (dirigent) benoemd en fl. 5,- per repetitieavond werd zijn verdienste. Er werd overgegaan tot het aanschaffen van muziekinstrumenten. Voor fl. 1200,- stak men haar nek uit en 24 van de 35 leden kregen een instrument. De hulp voor het inzamelen van geld voor de instrumenten en het lot bepaalde deze toewijzing.

Men startte met de volgende bezetting:

 • 1 grote en 1 kleine trom;
 • 3 trombones;
 • 2 pistons;
 • 2 baritons;
 • 1 tuba;
 • 5 bes-klarinetten;
 • 1 es-klarinet;
 • 2 bugels;
 • 2 alten;
 • 2 cors;
 • 1 bas;
 • 1 piccolo.

De leden namen les om hun instrument te kunnen bespelen. De heer Koet stelde voor enkele marsen te bestellen. Waarschijnlijk was dit voorstel zijn laatste wapenfeit, want in mei 1923 werd hem de wacht aangezegd. Hij was namelijk te vaak afwezig op de wekelijkse repetitieavond. Als nieuwe directeur werd de heer J. Spékle uit Harlingen aangesteld.

Advendo werd regelmatig gevraagd om feesten op te vrolijken. Eén van de eerste optredens was tijdens een pluimveetentoonstelling. Om deze gewichtige reden werd ook een rondgang door de stad gemaakt. Het eerste optreden vond plaats in het turfschip van Dhr. Wijkstra aan de Salverderweg ter gelegenheid van een huwelijksfeest. In 1923 vierde koningin Wilhelmina haar vijfentwintigjarig jubileum. Ook Advendo werd gevraagd een bijdrage te leveren aan de feestelijkheden. Onder leiding van de dirigent, toen nog de heer Koet, werd er druk geoefend en gemarcheerd op de Hertog van Saxenlaan. Men had er nogal wat moeite mee om de partij goed te spelen en tegelijkertijd te marcheren. De feestcommissie vond het resultaat maar mager en achtte het korps niet in staat in de optocht mee te lopen. Een kapel uit Duitsland moest de plaats van Advendo innemen. Dirigent Koet was dan wel militair geschoold, maar was blijkbaar niet in staat zijn gedril en discipline over te brengen op de Franeker muzikanten.

 

De dirigenten A-orkest

 • Dhr. W.N. Koet (1922-1923);
 • Dhr. Joh. Spékle (1923-1940);
 • Dhr. C.G. Roelofsen sr. (1945-1970);
 • Dhr. C. Roelofsen jr. (1970-1998);
 • Dhr. G. de Haan (1998-2004);
 • Dhr. P. Kleine Schaars (2004-2010);
 • Dhr. P. Bosma (2010-2016)
 • Dhr. S. Hoekstra (2016 – heden)

 

De repetitielocaties

 • Oude kleuterschool, Schoolsteeg
 • Gebouw “Odeon”
 • Gebouw “Bethel”
 • “Nutsgebouw”
 • “Amicitia”
 • “De Driesprong” (huidige locatie).

driesprong