De vereniging

De vereniging
De Chr. muziekvereniging “Advendo” geniet een goede bekendheid in Friesland. De orkesten van Advendo zijn zogenaamde harmonie-orkesten.De vereniging bestaat uit twee orkesten, het A- en B-orkest, een Blaasklas en een aantal leden dat nog maar kort op les is en nog niet ingedeeld is bij een orkest. 

Het B-orkest is een opleidingsorkest voor leden die nog maar net muziekles hebben. De leden wordt hier op een speelse manier geleerd wat het betekend om samen te spelen in een orkest. Het B-orkest is een volwaardig harmonie-orkest.

Het A-orkest komt uit in de 2e divisie (ere-afdeling). Sinds juni 1922, de oprichtingsdatum, is veel werk verzet om dit te bereiken. Advendo geeft concerten, begeleidt kerkdiensten, verzorgt de muzikale omlijsting van de 4-mei-herdenking en is bij vrijwel iedere bijzondere gelegenheid in Franeker betrokken. Opvallend is hoe graag jonge mensen bij Advendo willen spelen.

Advendo verleent zijn medewerking aan o.a. de volgende activiteiten:

  • Koninginnedag;
  • 4-mei-herdenking;
  • Avondvierdaagse;
  • De Agrarische Dagen;
  • Diverse kerkdiensten;
  • Volkskerstzang;
  • Kerstnachtdienst.

Het repetitiegebouw

Samen met twee andere verenigingen, Stedelijk muziekcorps Harmonie Franeker en Bijlsma FTTC, deelt Advendo “De Driesprong” aan de Salverderweg in Franeker.