DUO-Concert

Op 18 november was de Chr. Muziekvereniging “Oranje” uit Minnertsga te gast in Franeker.

Deze fanfare, onder leiding van Jouke Hoekstra, is afgelopen juli naar het WMC geweest met uitstekend resultaat. Bij de voorbereiding voor het WMC was het A-orkest te gast in Minnertsga om de medewerking te verlenen aan het try-out concert.

Op 18 november waren de beide orkesten te beluisteren in de Rooms Katholieke Kerk aan de Godsacker te Franeker.

De publieke belangstelling was zeer groot en we kunnen dan ook terugkijken op een geslaagde avond.