Repetities en ledenvergadering komen te vervallen

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen getroffen in de aanpak van het coronavirus. Advendo sluit zich uiteraard aan bij deze laatste maatregelen. Daarom hebben wij besloten om alle repetities de komende weken niet door te laten gaan. Ook de algemene ledenvergadering op 19 maart aanstaande zal niet doorgaan. Op welke wijze we hier invulling aan geven overleggen we begin deze week.

Wanneer we onze activiteiten weer oppakken hangt helemaal af van de verdere ontwikkelingen en de adviezen die vanuit overheidswege worden gegeven. We hopen op jullie begrip hiervoor.