Uitdelen verloting

De loten zijn door de wijkhoofden ingedeeld en binnenkort begint het uitdelen. De uiterste inleverdatum is 10 november.

Ook deze actie heeft elk jaar weer een opbrengst die hard nodig is om de vereniging financieel gezond te houden.